Regulamin gry w paintball

 1. Gra w paintball jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. Osoby poniżej 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. W czasie gry można korzystać wyłącznie ze sprzętu i kul Organizatora tj. DRAGON ARENA GRĘBÓW.
 3. Zabrania się udziału w grze osobom pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.
 4. Przed rozpoczęciem gry, każdy z uczestników musi przejść obowiązkowe szkolenie z zasad gry.
 5. Zabrania się strzelania do osób nie biorących udziału w grze oraz zwierząt.
 6. Każdy uczestnik gry w paintball opuszczając plac gry ma obowiązek zabezpieczyć marker. Zabrania się używania sprzętu poza obszarem gry.
 7. Zabrania się fizycznego kontaktu pomiędzy uczestnikami gry w paintball.
 8. Uczestnicy mają obowiązek poinformowania Organizatora o każdej nieprawidłowości w działaniu sprzętu do gry lub jego uszkodzeniu.
 9. Osoba naruszająca zasady regulaminu, będzie usuwana przez Organizatora z gry.
 10. Uczestnicy gry zobowiązują się do zakładania maski ochronnej na terenie gry w paintball, w strefie wyznaczonej przez Organizatora. Za brak maski podczas rozgrywki uczestnicy biorą pełną odpowiedzialność (zdrowotną, materialną).
 11. Uczestnicy są informowani i zdają sobie sprawę  z zagrożeń wynikających w grze paintball.
 12. Łamanie zasad niniejszego regulaminu może spowodować odpowiedzialność prawną uczestnika gry.
 13. Osoba biorąca udział w grze w paintball lub opiekun dziecka bierze pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody (zdrowotne, materialne) wyrządzone w czasie gry w paintball. Nie będzie prowadził żadnych roszczeń prawnych wobec Organizatora, podpisując własnoręcznie oświadczenie.
Zgoda na grę w paintball – DRAGON ARENA GRĘBÓW